Protokoll Höstmöte 2021

§1. Mötet öppnades av Annika Gard.

§2. Val till mötets ordförande valdes Annika Gard och till sekreterare Theres Wolgast

§3. Dagordningen fastställdes
Strök paragraf 13 då inga stipendier delades ut under 2021.

§4. Mötets stadgeenliga utlysande

Ett ”Save the Date” Höstmötet mailades till alla den 7/10.

Till mötet hade alla GYC medlemmar inbjudits med mail den 8/11.

Mötet godkände.

§5. Val av ordförande för 2022 (1 år)

Lars Unger valdes enhälligt till ordförande för det kommande året.

Mötet gick på valberedningens förslag.

§5. Val av styrelsemedlemmar (1 år)

Sandra Lenving Lundh, Annika Gard och Theres Wolgast accepterar att sitta i styrelsen ytterligare 1 år, tom 2022.

Philip Blanco, Rasmus Bergström suppleanter

Lars Bengtsson kassör

Mötet gick på valberedningens förslag.

§7. Val av valberedningen för 2019 – 2020 (2 år)

Mötet valde Tomas Moss att tillsammans med Annie och Linnea Wennergren.

§8. Avgående styrelsemedlemmar

Bertil Thörner

Anders Halvor

§9. Fastställande av årsavgift för 2022

Årsavgiften kommer att vara densamma som för 2021: 350: –

§10. Inval av nya medlemmar: 1 ny medlem valdes enhälligt in i GYC:

Roger Streling

Ordföranden läste upp hans utmärkta meriter och mötet beslutade att Roger ska väljas in.

Den nye medlemmen hälsades välkommen av ordföranden.

§11. Utdelande av Yachtsman of the Year

Till den medlem eller besättning som under kalenderåret utfört en framstående prestation på kappseglingsbanan. 

Fredrik Bergström, OS-silvermedaljör i 470 tilldelades pokalen för 2021.

Han tilldelades i efterskott Yachtsman of the Year för20019 och 2020.

§12. Utdelande av GYC förtjänsttecken

Anders Halvor och Bertil Thörner tilldelades GYC förtjänsttecken efter en lång framgångsrik bana som seglare och sitt excellenta bidrag i GYC styrelse.

Anders Halvor avtackades på plats. Bertil Thörner kommer att avtackas snarast.

§13. strykt

§14. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§14. Mötet avslutades Långedrag den 17 november 2021

Höstmöte 2021

Onsdagen 17 november 2021 kl.18.00 Seglarkrogen, GKSS

På Seglarkrogen står buffén framdukad och du väljer vad du vill dricka till. Seglarkrogen har denna kväll öppet speciellt för oss, så passa på att umgås med nya och gamla seglarkompisar både före och efter programpunkterna.

PROGRAM:
HÖSTMÖTE med sedvanlig mötesförhandling och inval av nya medlemmar
Yachtsman of the Year presenteras
Stefan Rahm: ”Så kom Allsvenskan Segling till”
Marcus Dunér Create Agency: ”Senaste nytt från Match Cup Marstrand”

Mat, dryck & mingel – buffé med öl, vin eller något annat, ingår i priset

ANMÄLAN:
Betalning av mat & dryck, 250:- till Swish: 1233 555 430 eller Bankgiro: 703–8367
senast 11 november.
Styrelsens arbete underlättas om alla betalar/anmäler i tid.

Anmälan är bindande
VÄLKOMNA TILL EN UNDERHÅLLANDE GYC KVÄLL!

Information: Sandra Lenving Lundh 0708-77 36 35, sandra.lenvinglundh@gmail.com
Annika Gard 0704-83 36 72, gard.annika@gmail.com

Inbjudan till lunch Marstrand 9/7, 2021

När sommaren är som bäst välkomnar GYC oss alla igen till den traditionsenliga sommarlunchen på Marstrand.

I år är det Johans Krog som är vår värd.
Vi börjar med ett mingel vid poppeln kl. 13.00. Lunchen börjar kl. 14.00.
I år har vi ett begränsat antal platser och det är ”först till kvarn” som gäller.
Respektive är varmt välkomna men inga externa gäster.
Lunchen kostar 290: – per person, dryck till mingel & mat står klubben för.
Platserna är begränsade så vänta inte för länge med din anmälan.

Betalar du med Swish = anmälan
GYC Swish: 1233 555 430

Betalar du med bankgiro – skicka ett sms med anmälan till
Sandra: 0708–773635. Inbetalning till GYC bankgiro 703 8367.
Kom ihåg att ange namn på inbetalningen.

Anmälan senast torsdagen den 24 juni.

__________________________________________

Varmt välkommen till sommarens aktivitet!
Styrelsen Göteborgs Yacht Club

Övrig information:
Sandra Lenving Lundh – sandra.lenvinglundh@gmail.com 0708–773635 Annika Gard – gard.annika@gmail.com, 0704–833672