Protokoll GYC Vårmöte, Seglarkrogen 23/4

 1. Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande, Rasmus Bergström samt sekreterare Sandra Lenving Lundh
 • Fastställande av dagordning samt tillägg av en övrig fråga
 • Mötets stadgeenligt utlyst, enl stadgarna minst 8 dagar innan mötet. Förhandsmail skickades ut 9/3 samt formell inbjudan 23/3 -2024
 • Verksamhetsberättelse för 2023 i korthet; Vårmötet 27/4 på Seglarkrogen var välbesökt och trevligt. Sedvanliga Marstrandslunchgen 7/7 med tillhörande mingel på Grand var fullbokad.  Ett extra trevligt inslag var presentationen av 2 av Youth Americas Cup lagets unga seglare. Styrelsen har haft totalt 4 möten under året. Ang medlemsavgifter; Önskemål är en bättre disciplin från medlemmarna när det gäller inbetalning av årsavgiften. Diskussioner i styrelsen gällande rekryteringen av nya medlemmar har landat i att vi gärna välkomnar nya medlemmar som har relevant seglarbakgrund och som uppskattar och vill bidra till att utveckla nätverket som är en stor del av GYC. Medlemmarna uppmanas att komma med förslag.
 • Revisionsberättelse; Ekonomin är i balans. GYC har delat ut 12.500 kr i form av stipendier under 2023. Inspirerande att stötta unga seglar genom stipendierna och flera av våra stipendiater har visat framfötterna i större sammanhang. Revisorerna Uno Söderlund samt Cai Britschgi är mycket nöjda.
 • Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet.
 • Val av revisorer för 2024; Uno Söderlund och Cai Britschgi, omvaldes.
 • Utdelning av Ungdomsstipendiet, 5.000 kr,  gick till Cornelia Baldock Frost
 1. Utdelning av Jubileumsfonden gick till Erik Rahm 2.500 kr samt Aron Wärnberg 2.500 kr
 1. Inget förtjänsttecken delades ut.
 1. Inval av nya medlemmar. Förslag på ny medlem finns, som kommer att bli inbjuden till Höstmötet.
 1. Övriga Frågor; Marstrandslunchen blir i år på ”Arnell på Kajen”, fredag 5/7 i samband med Match Cupen. Mer information samt inbjudan kommer i början på juni.

Mötet avslutades.