Klockan 18.00 Seglarkrogen, Långedrag

1. Mötet öppnandes av ordförande Lars Unger

2. Lars Unger valdes till ordförande och Annika Gard som sekreterare för mötet.

3. Dagordningen fastställdes.

4. Mötets stadgeenliga utlysande. Alla medlemmar mailades ”Save the Date” den 25/2. Den 10/4 mailades Inbjudan och den 15/4 mailades en påminnelse.

5. Verksamhetsberättelse för 2021
Lars Unger föredrog Verksamhetsberättelsen muntligen. Under 2021 hade vi Marstrandslunch 7/7 och Höstmötet. I övrigt ingen mer aktivitet pga. pandemin.

6. Revisionsberättelse. Lars Unger läste upp Revisionsberättelsen som upprättats av våra revisorer Caj Britschgi och Uno Söderlund.

7.  Mötet gav Styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

8. Caj Britschgi och Uno Söderlund valdes till revisorer för ytterligare 1 år.

9. Utdelande av Janne Berglöws minnespris – vandringspokal. Pokalen får vila hos Karin Koritz ytterligare 1 år till 2023.

10.  Utdelande av Ungdomsstipendiet: Annie Hinton  fick 2500:- i Stipendium för sina utmärkta insatser.

11. Utdelande av Jubileumsfonden: Erik Saméus och Filippa Boman fick vardera 2500:- för 2022 och kommer att få 2500:- även 2023.

12. Utdelande av GYC förtjänsttecken – inga förtjänsttecken utdelades.

13. Inval av nya medlemmar- Inga nya medlemmar valdes in.

14. GYC lunch under GKSS Match-Cup Sweden i Marstrand kommer att hållas den 8 juli kl 13:00, på Tenan, Grand. Då är också respektive välkomna.
Inbjudan kommer att mailas under vecka 17.

15. Övriga frågor:

Lars Bengtsson, vår nye kassör, informerade om det nya medlemsregistret och de problem som hade uppstått i samband med utskick av medlemsavgifter.

Sandra Lenving Lundh, klubbmästare, berättade om att vi tar fram nya Pelle P pikétröjor, som medlemmar kan beställa. Mail med detaljer skickas ut så snart som möjligt.

16. Mötet avslutades.