Category Archives

27 Articles

Protokoll Vårmötet 2017

Göteborgs Yacht Club – PROTOKOLL VÅRMÖTE – 2017-04-20, på Seglarkrogen Långedrag

§1. Mötet öppnades av ordföranden, Lars Unger

§2. Till mötets ordförande valdes Lars Unger och till sekreterare Annika Gard

§3. Dagordningen fastställdes.

§4. Mötets stadgeenliga utlysande.
Till mötet hade alla GYC medlemmar inbjudits med brev ca en månad innan vårmötet.
En påminnelse mailades ut till alla medlemmar med e-mailadress en vecka innan och dagen innan mötet.

§5. Verksamhetsberättelse för 2016.
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände den enhälligt.

§5B. Ekonomi
Anders Halvor, kassör, gick igenom klubbens ekonomi efter allt firande under jubileumsåret och sammanfattade att klubbens ekonomi är god.

§6. Revisionsberättelse
Uno Söderlund läste upp revisionsberättelsen och mötet godkände den enhälligt.

§7. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§8. Val av revisorer för 1 år.
Uno Söderlund och Caj Britschgi valdes för ytterligare 1 år.

§9. Utdelande av Kjell Adamssons minnespris.
Bröderna Rasmus & Lukas Lindström fick diplom och 2500: – vardera.

§10. Utdelande av Janne Berglöws minnespris – vandringspokal.
Kimon Sfiris mottog vandringspokalen som överräcktes av förra årets pristagare Daniel Birgmark.

§11. Utdelande av Ungdomsstipendiet.
Delas inte ut 2017, enligt beslut på Styrelsemöte 2017-02-06

§12. Utdelande av Jubileumsfonden.
Klara Wester & Rebecca Netzler, Emil Bengtsson och Simon Alm får 2500: – var (år 2).
Klara var på plats och berättade om hennes och Rebeccas framgångar under det gångna året.
Lotta Handmark mottog diplom och 2500: – ur Jubileumsfonden (år 1).

§13.Säsongens GYC Stipendiaters framgångar.
Alltefter vi får in seglarnas framgångar mailar vi ut dem till våra medlemmar.

§ 14. Utdelande av GYC förtjänsttecken
Johan Barne tilldelades GYC pin med ”krull” för hans arbete med hemsidan.

§15. Inval av nya medlemmar: Emelie Lindström, My Karlsten Sfiris, Stefan Nordström och Victor Bergström.
Ordföranden läst upp deras utmärkta meriter och mötet beslutade att alla skulle väljas in.
De nya medlemmarna fick varsin pin, klistermärke och ”När skönheten kom” och hälsades välkomna av ordföranden.

§ 16. GYC 100-års jubileum – Jubileumsskrift
Ett utkast av Jubileumsskriften presenterades och medlemmarna erbjöds att sponsra tryckkostnaden med 1000: – och i gengäld få sitt företags logga i Jubileumsskriften.

§ 17. Match Cup Lunch Marstrand
Lunchen kommer att vara den 7 juli, klockan 14.00, på Grands veranda.

§ 18. Women’s Match Lysekil
Vi återkommer med eventuellt arrangemang.

§ 19. GYC kollektion och standertar
GYC kollektionen och flaggor såldes på plats.

§ 20. Övriga frågor.
Valberedningen: Anna Holmdahl-White avgår och Annie & Linnea Wennergren tillträder.

§ 21 Mötet avslutades.

Styrelsemöte

Protokoll Göteborgs Yacht Club

Datum: 2009-09-23
Plats: Resturang Kometen

Medverkande:
Jan Calvert, Ordförande
Tom Rydberg, Kassör
Bertil Thörner, Ledamot
Anna-Karin S. Öjerskog, Ledamot

§1. Höstmöte

Program:

  • Anna-Karin tillfårgar BMW Göteborg om de vill vara värdar för Höstmötet. De har sponsrat segling i många år och kan berätta ”från andra sidan förhandlingsbordet” om sina erfarenheter och varför de satsar på segling.
  • Jan tillfrågar Dan Ljungsvik om han vill visa ett urval av sina fatastiska seglingsbilder.
  • Tom tillfrågar Pelle P om han kan tänka sig att berätta om sin come back på Starbåts VM i somras.

Tidpunkt:
V. 45 eller v. 48 (ej 25 nov). Anna-Karin kontaktar BMW först om intresse och i så fall lämpligt datum under några av dessa veckor. Meddelar sedan övriga i styrelsen.

Plats:
Om BMW är intresserade så blir det hos BMW i Mölndal.

§2. Förslag nya styrelseledarmöter
Tom och ”Svempa” har aviserat sin avgång. Övriga styrelseledarmöter beklagar högljutt detta men respekterar givitvis dessa önskemål. Några tänkbara kandidater: Björn Stockelberg, Ulric Ceder, Göran Ejderling, Arne K Larsson. Valberedeningen förtsätter arbetet.

§3. Förslag av nya medlemmar
Magnus Grävare (Jan), Annika Gard (Jan), Magnus Holmberg (Jan), Sebastian Östling (Anna-Karin), Anna Kjellberg (Anna-Karin)

§4. Hur får man gamla medlemmar att betala medlemsavgiften?
Toms synpunkt att GYC måste fortsätta göra bra aktiviteter och att kommunicera detta aktivt på hemsidan etc.

§5. Rensning i medlemsregistret
Beslutades att:

  • De 11 medlemmar som ej betalat 2005 – 2007 tas bort ur registret. Om inte fullgoda skäl finnes för en snabb reglering av skulderna!
  • De 54 medlemmar som ej betalat för 2009 får påminnelse. Jan, Thomas och Tom ser över förfarandet.

§6. GYC stipendier 2010
Beslutades:
Att brev ska skickas till seglarklubbar där GYC ber dem komma in med förslag på nomineringar.

§7. GYC Yachtman of the year
Bertil föreslog Team Marie Björling som med årets VM-silver i Lysekil tog den främsta svenska placeringen. Beslutades att hela teamet (som alla är medlemmar i GYC) utses

§8. Ny hemsida
Thomas har det fortsatta uppdraget att se över en ny teknisk plattform för hemsidan med syfte att förenkla hanteringen och på sätt få en mer levande hemsida. 

§9. Övriga frågor
Beslutades:
Inbjudningar till GYC aktiviteter ska ske med post och att påminnelse till de som ej anmält sig skickas ut via mail. (A-K anm. i efterhand: Inbjudan bör gå ut 4 veckor innan, påminnelse mail en vecka innan. Så snart tidpunkt är klart kan det annonserat på hemsidan och fyllas på med information efterhand som det klarnar)

Jan fick i uppdrag att GYC film från 30-talet görs om i DVD-format.

Vid pennan / Anna-Karin

Vårmöte

PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB

Plats Sankt Jörgen Spa & Sports Club

Vårmöte

§1 Ordföranden Jan Calvert förklarade mötet öppnat. I rask följd därefter valdes han att leda dagens förhandlingar med Tom Rydberg som sekreterare, fastställdes den utdelade dagordningen, befanns mötet vara stadgeenligt utlyst, föredrogs verksamhets- och revisionsberättelse för 2008 varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§2 Till revisorer för år 2009 omvaldes Anders Gustavsson och Klas Forsell.

§3 Som nya medlemmar i GYC invaldes Sten Bergqvist och Dan Lovén med tillsammans bl a 12 svenska mästerskapstitlar i olika klasser.

§4 GYC:s ungdomsstipendium för år 2009, 5.000 kronor, tilldelades Axel Munkby. Han är 15 år gammal, seglar Optmistjolle för LSS, har lyckats väl i NM både 2007 och 2008 och låg som 1:a på riksrankingen år 2008.Mottagare av Janne Berglöws Minnespris, pokal och i år 5.000 kronor, blev Philip Carlson och Benjamin Peterson. Priset skall enligt statuterna gå till ”seglare på väg uppåt men ännu ej etablerad i den översta toppen”.  Herrarna är 18 resp. 20 år gamla och har haft goda framgångar i Stare, bl a kom de 13:e i Kieler Woche förra året och vann Västkust DM.Kjell Adamssons Minnespris, ”Fair Sail”, i år på 5.000 kronor, ”till seglare, ledare eller funktionär som varit ett föredöme för sin omgivning i allmänhet och yngre seglare i synnerhet”, gavs till Sten Bergqvist. Han har bl a 4 SM-titlar i Express men är ännu större som ledare och coach i Hjuviks BK. I år har han t ex ordnat ett läger på Garda-sjön för 60 optimistseglare. En styrka hos Sten är att han får seglarskolebarn att vilja fortsätta med segling och kappsegling – 60% av nybörjarna fortsätter jämfört med genomsnittet i övriga landet som ligger på futtiga ca 5%! 

§5 GYC:s traditionella lunch på Marstrand i samband med Match Racingseglingarna kommer att anordnas den 3 juli. GYC:s klubbmästerskap i ”någon rank jolle” kommer att arrangeras i augusti på Långedrag. Separata kallelser till båda evenemangen kommer att skickas ut i sinom tid.

§6 Biggen Andersén, en av de stora inom göteborgsk segling och inom GYC, har gått bort. Hans minne hedrades med en tyst minut. Björn Rosén berättade om hur GYC under Biggens ledning introducerade match racingseglingar på Långedrag under åren 1979 till 1986. Året därpå fick seglingarna Swedish Match Co som medarrangör och GYC överlämnade därefter med förtroende arrangemanget helt till Swedish Match.

§7 Anna Holmdahl White och Anna-Carin S. Öjerskog berättade om damernas match racingseglingar i sommar, som nu fått VM-status. Som vanligt går evenemanget i Lysekil.  Vigo i Spanien och Newport, Rhode Island, (med New York Yacht Club som arrangör), ville också ha seglingarna men banornas publikvänlighet och seglarnas förkärlek för Lysekil fällde utslaget. GYC:s medlemmar kommer – som sig bör – att bjudas in till VIP-läktaren, fredagen den 31 juli. Särskild inbjudan följer.Kvällen avslutades med en presentation av KSSS’ planer på att utmana New York Yacht Club i en segling med skonare i ungefärligen det gamla America’s Cup-formatet, Back to Basics. Stockholmarna är övertygade om att projektet är genomförbart, att de kan klara av att bygga en skonare och att finansieringen kan lösas. Man väntar nu på svar från New York. Det talas om inte mindre än tio seglingar på Sandhamn och tio i Newport! Detta måste vara ett av de häftigaste projekten inom segling just nu!

§8 Därefter fanns inte mycket att tillägga och mötet avslutades av ordföranden.

Vid protokollet:Tom Rydberg 

Årsmötet hölls på Sankt Jörgen Spa & Sports Club där Hans Bula Andersson agerade välvillig och frikostig värd. Ett konferensrum ställdes till GYC:s förfogande för mötet, deltagarna bjöds på en guidad rundtur i hotellet där flera sviter erbjöd en ovanlig och vacker vy över Göteborg.  Den förnämliga spa-anläggningen gjorde starkt intryck med bl a i en stor bassäng där man, som någon sade, kan hoppa i spat. Under kvällen bjöds också GYC-medlemmarna på en lättare måltid. Han kan bula upp den där Andersson…