Detta är GYC & GYC Jubileumsskrift

Klicka här för att läsa GYC Jubileumsskrift i pdf-format

kjellGYC, Göteborgs Yacht Club är en av svensk segelsports äldsta och mest meriterade segelsällskap. År 2016 är det 100-årsjubileum under dessa 100 år har de allra flesta av västkkustens elitseglare tillhört klubben.

Till skillnad från många andra segelsällskap är det nämligen enbart kappsegling och ej cruising som är kriteriet för att kunna bli medlem. Intagningskriterierna har förvisso varierat en aning genom åren men har ändå alltid haft kappseglingen i fokus. Ett tag var det endast seglare med minst ett SM-tecken som kunde bli medlemmar. Idag är det fortfarande elitseglare som väljs in, men även personer som ”gjort seglingssporten exceptionellt stora förtjänster” kan föräras medlemskap.

GYC har idag ca 200 medlemmar varav sedan mitten av 90-talet även våra duktigaste kvinnliga seglare finns med.

Verksamheten består i klubbaftnar och sammankomster, ofta besök hos företag med seglingsanknytning. Självklart kryddas också träffarna med ”inside-information” från medlemmar som deltar i spännande seglingsprojekt och som deltagit i såväl internationella mästerskapstävlingar som olympiska seglingar etc.

En av de viktigaste uppgifterna är att stötta och sporra unga seglare. GYC delar därför ut ett antal stipendier och minnespris till unga och lovande seglingsungdomar.


Vad hände 1966? – GYC 50år

Bland de segelklubbar som under 1966 jubilerar märks Göteborgs Yacht Club, en i sitt slag enastående sammanslutning. 22 november 1916 samlades hrr Richard Jonsson, P.O. Westerberg, Robert Lindstrand, Birger Jonsson, C.G. Bergqvist och Alb. G. Edgren i akt och mening att instifta en ny seglingsorganisation som fick namnet Aeolous Segeljaktklubb. Klubbens ändamål skulle vara att väcka intresse för och befrämja segelsporten, företrädelsevis genom att representationsjakter delta i pokaltävlingar. Av denna organisation blev så småningom Göteborgs Yacht Club.

Meningen är att fira jubileumsåret med ett antal seglingar och sammankomster. Programmet är ännu inte fastställt i detalj men en tillfartssegling Göteborg-Köpenhamn, till KDY:s 100-års jubileum, är planerad i form av ”först-i-mål-segling”

GYC är i mångt och mycket ett unikum bland svenska segelklubbar och är inte någon storförening som GKSS eller KSSS, är inte lokalt bunden till någon vik eller seglingsvatten och företräder inte någon speciell klass såsom starbåtsflottiljerna eller Havskappseglarklubben. Arrangerar heller inte några seglingar och har alltså inga ”dagar”. I enlighet med ovan nämnda ändamål stöder klubben framstående kappseglare genom resebidrag, båtbyggnadslån o.s.v. Ett flertal 5,5:or, drakar, starbåtar har kunnat byggas tack vare hjälp med lån från GYC.

Nya båtklasser har ofta introducerats med ekonomiskt och moraliskt stöd från klubben. 1952 fick t.ex. starbåten på ett enda klubbmöte 3.000 kronor kontant som tillsköts av medlemmar till en båtbyggnadsfond. Finnjollen introducerades 1956 på Västkusten genom ett GYC initiativ. Klubben har också verksamt bidragit till att få storarrangemang till Västkusten. GYC garanterade exempelvis arrangörerna av Finn SM 1958 att svara för uppkommen förlust upp till ett visst belopp. Det planerade EM för starbåtar i Varberg 1966 kan bli ett annat sådant arrangemang där hjälp och stöd behövs.

Klubbens medlemmar har alltid bestått av ett antal färgstarka individualister med friska idéer och förmåga att utföra och vidareutveckla väckta förslag. En medlem kan inväljas på ordinarie vår- eller höstmöte men förslag skall först behandlas av styrelsen. Sedan gammalt har det varit sed att endast de bästa i varje klass kommer med, eliten alltså. Tidigare var man ännu restriktivare medan nuvarande styrelse försiktigt försöker att föryngra medlemskadern och få de flesta klasser representerade.

Klubben har alltså blivit en hemvist för mycket skickliga seglare. Det finns inte en olympiad sedan efter kriget där Sverige inte representerats av någon GYC:are. Och som också tagit medaljer. 1948 vann Folke Bohlin silver tillsammans med Hugo Johnson och Broddén i Torquay. 1952 fick Folke Wassén, Carl-Erik Ohlson och Magnus Wassén brons vid Helsingfors. 1956 blev det guld för Folke Bohlin, Bengt Palmquist och Leif Wikström i Melbourne och 1960 var Sverige och GYC representerat med fyra båtar. 1964 seglade pelle Pettersson och Holger Sundström hem brons i Tokyo.

Andra framgångar: Göran Andersson världsmästare i OK-jolle 1965. I 5,5 metersklassen vann på sin tid Morgan Lindström Coupe de France, Bengt Sjösten Coronation Cup och Claes Turitz Guldpokalen två gånger. Svensk representant vid EM 1964 och VM 1965 för FD var Björn Rosén som också 1961 blev femma i VM för Finn. Etta, trea och fyra i starbåtsklassen i Kiel 1963 var GYC:arna Pelle Pettersson, Stig Wennerström och Håkan Carlsson. I övrigt har klubbmedlemmarna erövrat flera svenska mästerskap, ja t.o.m. två amerikanska.

När Svenska Seglarförbundet 1963 skulle omorganiseras stod GYC för det enda vettiga motalternativet genom att framlägga en motion, utarbetad av Pelle Seldén och Björn Rosén, som gick ut på att kappseglingsidrotten (sportseglingen) skulle skiljas från ”seglingsfrämjandet”

Med Björn Rosén som klubbordförande smides nu planer att göra jubileumssäsongen 1966 så intressant och omväxlande som möjligt. Vi önskar klubbledningen lycka till.

Denna artikel var skriven av Nick Hjort i Seglarbladet 1965 och framgrävd av Tom Rydberg 2011.