Nominera till årets stipendieutdelningar

GYC

GYC har under många år delat ut stipendier till duktiga och lovande seglare inom bankappseglingen.

Inför 2023 så är det följande stipendier som kommer att delas ut och ni är välkomna med förslag på lämpliga kandidater. Vi vill gärna ha en kort beskrivning av den sökandes meriter och bakgrund samt en mer personlig reflektion om varför den sökande skall få ett av stipendierna från GYC.


GYC JUBILEUMSFOND

Fonden instiftades 2016 tack vare en donation från Claes E. Jacobsson och andra GYC medlemmar. Tanken är att fonden skall användas för att stötta och utveckla duktiga unga seglare på västkusten till att ta steget upp i den översta eliten.

Stöttningen från GYC kan ske över ett eller flera år och GYC ’s styrelse ställer större krav på en sportslig plan och återkoppling kommer att krävas av stipendiaterna. Stipendiets storlek bestäms av styrelsen.


GYC UNGDOMSSTIPENDIE

Stipendiet ska tilldelas ”lovande seglarungdom under 16år”. Stipendiets storlek bestäms av GYC ‘s styrelse och har tidigare år varit 5000 kr.

Ansökan till samtliga stipendier och priser ska vara gjorda till Göteborgs Yacht Club

senast den 1 april per e-post till tesswolgast@hotmail.com

Med seglarhälsningar Göteborgs Yacht Club

Genom Theres Wolgast

PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2022-10-20

Seglarkrogen, Långedrag

 • 1. Mötets öppnandes av ordförande Lars Unger.
 • 2. Lars Unger valdes till  ordförande och Annika Gard till sekreterare för mötet.
 • 3. Dagordningen fastställdes.
 • 4. Mötets stadgeenliga utlysande: Alla medlemmar mailades ”Save the Date” den 14 september och Inbjudan mailades den 10 oktober.
 • 5. Rasmus Bergström valdes till ordförande, för 1 år, 2023.
 • 6. Val av övriga styrelsemedlemmar: Inga nya styrelsemedlemmar valdes in.
 • 7.  Valberedningen för 2023–24 (2 år): Annie Wennergren, Linnéa Wennergren och Thomas Moss valdes för 2 år.
 • 8. Avgående styrelsemedlemmar: Lars Unger avgår som ordförande men stannar kvar i styrelsen 1 år. Annika Gard avgår som sekreterare.
 • 9. Fastställande av årsavgift för 2023: Samma avgift som 2022.
 • 10. Inval av nya medlemmar: Stefan Berne, Per Selheden, Gustav Gärdebäck och Kyle Langford valdes enhälligt in av mötet.
 • 11.  Utdelande av GYC Yachtsman of the Year: Rebecca Netzler valdes till klubbens Yachtsman of the Year. Hon var med på länk från Kiel och vandringspriset överlämnas till Rebecca av nye ordföranden, så snart som möjligt.
 •  12. Utdelande av GYC förtjänsttecken: Lars Unger och Annika Gard tilldelades förtjänsttecknet och avtackades med blommor och vin.
 • 13. Säsongens GYC stipendiaters framgångar: Svea Sahlin tidigare Jubileumsstipendiat berättade vad stipendiet betydde för henne och som i år resulterade i guld i junior SM.

  Theres Wolgast sammanfattade årets stipendiaters framgångar. Fyra av tidigare års stipendiater har i år tagit junior SM-guld.
 • 14. Övriga frågor:
  En tyst minut för medlemmar som gått bort under det gångna året. ”Ingen nämnd- ingen glömd”

  Sveriges mest meriterade internationella seglingsledare och GYC medlem, Göran Petersson, har valts in som medlem nummer 15 i Svensk Seglings Hall of Fame.

  Christer Båth erhöll det nyinstiftade Pelle Pettersons Hederspris.

  Seldén Mast levererade kalendrar till medlemmarna på mötet.
 • 15. Mötet avslutades.

Långedrag 2022-10-20

Ordförande: Lars Unger                                                    Sekreterare: Annika Gard

Framgångar bland stipendiater på JSM

När JSM avgjordes i Västerås 2022 lyckades fyra av Göteborgs Yacht Clubs stipendiater vinna guld. Filippa Boman, Svea Sahlin, Annie Hinton och Jonathan Llado.

Det var ett JSM med över 300 deltagare och de fick känna på och tampas i alla olika vindstyrkor. Isabelle Lindsten som är kappseglingsansvarig på Svenska Seglarförbundet sammanfattade seglarna prestationer så här: – De som vunnit JSM har verkligen visat att de behärskar alla förhållande. Vi har haft mycket hårda vindar, mellanvindar och lätta vindar. Det är helt fantastiskt. Ibland på våra regattor har vi en sorts vind. Här måste de som vinner kunna segla i alla vindar. Det ger oss verkligen välförtjänta segrare.

Väldigt glädjande för oss i GYC att tre av de senaste årens stipendiater visar upp framgång som dessa och hämna överst på pallen på JSM! Vi önskar de ett stort grattis ifrån oss!

Filippa Boman, E-jolle tjej

Jonathan Llado, E-jolle kille

Svea Sahlin, ILCA 6 tjej

Annie Hinton, Optimist tjej