Priser och stipendier

GYC har under många år delat ut stipendier till duktiga och lovande seglare inom bankappseglingen. Under senare år har också andra stipendier tillkommit som ger fler möjligheter till stöd från klubben.

______________________________________________________________________________________________

GYC Jubileumsfond

Fonden instiftades 2016 tack vare en donation från Claes E. Jacobsson och andra GYC medlemmar. Tanken är att fonden skall användas för att stötta och utveckla duktiga unga seglare på västkusten till att ta steget upp i den översta eliten.
Stöttningen från GYC kan ske över ett eller flera år och större krav på sportslig plan och uppföljning kommer att krävas av styrelsen. Stipendiets storlek bestäms av styrelsen.

______________________________________________________________________________________________

GYC Ungdomsstipendie

för lovande seglarungdomar

1989 instiftade GYC ett ungdomsstipendium, vilket årligen utdelas till lovande seglarungdomar ej fyllda 16 år. Syftet är att ge dessa ungdomar möjlighet till kvalificerad träning och tävling.

Stipendiets storlek bestäms av styrelsen och har tidigare år varit 5.000:-.

______________________________________________________________________________________________

Janne Berglöws Minnespris

Priset ska tilldelas en ”påläggskalv” dvs. seglare på väg upp, men ännu inte etablerad i toppen. Sökande kan vara över 16 år. Stipendiet utgörs av ett vandringspris till minne av Janne Berglöw. GYC’s styrelse kan också vid speciella tillfällen besluta om ett tillhörande penningpris.

______________________________________________________________________________________________

Yachtman of the Year

Göteborgs Yacht Club All-round cup. Försäkringsaktiebolaget Fylgias Hederspris vid Göteborgsregattan 1923. Erövrad och skänkt till GYC av Arvid Schultz.

GYC utdelar varje år Yachtman of the Year till den medlem eller besättning som under kalenderåret utfört en framstående prestation på kappseglingsbanan. Priset är ständigt vandrande!

Många av våra medlemmar har under åren premierats för sina framstående placeringar på OS, VM samt övriga berömda seglingar . Nuvarande prispokal har därför fått byggas på för att alla plaketter skall få plats!

1966 GÖRAN ANDERSSON
1969 PETTERSON/SCHRÖDER/WESTERDAHL
1970 WENNERSTRÖM/CHRISTENSSON/
KROOK/LYBECK
1971 WENNERSTRÖM/CHRISTENSSON
1972 PETTERSON/WESTERDAHL
1973 R.ELIASSON/J.PALMQUIST/J.BURMAN
1974 GUY LILJEGREN
1975 ALBRECHTSSON/HANSSON
1976 ALBRECHTSSON/HANSSON
1977 PELLE PETTERSON
1978 BENGT, JOHAN o BJÖRN PALMQUIST
1979 BENGT, JOHAN o BJÖRN PALMQUIST
1980 TEAM AMANDA P G GYLLENHAMMAR
1981 R.HESSELROTH M.CARLANDER G.HANSON o C.NORDIN
1983 PELLE PETTERSON
1984 BR.CARLBERG
1985 KRISTER BERGSTRÖM
1986 PELLE PETTERSON
1987 KRISTER BERGSTRÖM
1988 KRISTER BERGSTRÖM
1989 KRISTER BERGSTRÖM
1990 MATS JOHANSSON
1991 KRISTER BERGSTRÖM
1992 PER PETTERSON
1993 HANS WALLÉN
1994 TEAM MAGNUS HOLMBERG
1996 H.WALLÉN/B.LOHSE
1999 WALLÉN/BARNE/AUGUSTSSON

2002 TEAM PANORAMA
2003 TEAM PANORAMA
2004 T.TORGERSSON V.ZACHRISSON
2005 TEAM IDMYR
2006 T.TORGERSSON V.ZACHRISSON
2007 RASMUS MYRGREN
2008 ANDERS EKSTRÖM
2009 TEAM BJÖRLING
2010 JOHAN BARNE
2011 TEAM MARTIN PÅLSSON
2012 RASMUS MYRGREN
2013 CARL P. SYLVAN
2014 TEAM ANNA KJELLBERG
2015 MARTIN STRÖMBERG
2016 TEAM ANNA
2017 PETER GUSTAVSSON TEAM BLUR
2019 FREDRIK BERGSTRÖM
2020 FREDRIK BERGSTRÖM
2021 FREDRIK BERGSTRÖM
2022 REBECCA NETZLER