Protokoll Vårmöte 2022

Klockan 18.00 Seglarkrogen, Långedrag

1. Mötet öppnandes av ordförande Lars Unger

2. Lars Unger valdes till ordförande och Annika Gard som sekreterare för mötet.

3. Dagordningen fastställdes.

4. Mötets stadgeenliga utlysande. Alla medlemmar mailades ”Save the Date” den 25/2. Den 10/4 mailades Inbjudan och den 15/4 mailades en påminnelse.

5. Verksamhetsberättelse för 2021
Lars Unger föredrog Verksamhetsberättelsen muntligen. Under 2021 hade vi Marstrandslunch 7/7 och Höstmötet. I övrigt ingen mer aktivitet pga. pandemin.

6. Revisionsberättelse. Lars Unger läste upp Revisionsberättelsen som upprättats av våra revisorer Caj Britschgi och Uno Söderlund.

7.  Mötet gav Styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

8. Caj Britschgi och Uno Söderlund valdes till revisorer för ytterligare 1 år.

9. Utdelande av Janne Berglöws minnespris – vandringspokal. Pokalen får vila hos Karin Koritz ytterligare 1 år till 2023.

10.  Utdelande av Ungdomsstipendiet: Annie Hinton  fick 2500:- i Stipendium för sina utmärkta insatser.

11. Utdelande av Jubileumsfonden: Erik Saméus och Filippa Boman fick vardera 2500:- för 2022 och kommer att få 2500:- även 2023.

12. Utdelande av GYC förtjänsttecken – inga förtjänsttecken utdelades.

13. Inval av nya medlemmar- Inga nya medlemmar valdes in.

14. GYC lunch under GKSS Match-Cup Sweden i Marstrand kommer att hållas den 8 juli kl 13:00, på Tenan, Grand. Då är också respektive välkomna.
Inbjudan kommer att mailas under vecka 17.

15. Övriga frågor:

Lars Bengtsson, vår nye kassör, informerade om det nya medlemsregistret och de problem som hade uppstått i samband med utskick av medlemsavgifter.

Sandra Lenving Lundh, klubbmästare, berättade om att vi tar fram nya Pelle P pikétröjor, som medlemmar kan beställa. Mail med detaljer skickas ut så snart som möjligt.

16. Mötet avslutades.

Nominera till årets stipendieutdelningar

Logga GYC

GYC har under många år delat ut stipendier till duktiga och lovande seglare inom bankappseglingen.

Inför 2022 så är det följande stipendier som kommer att delas ut och ni är välkomna med förslag på lämpliga kandidater. Vi vill gärna ha en kort beskrivning av den sökandes meriter och bakgrund samt en mer personlig reflektion om varför den sökande skall få ett av stipendierna från GYC.


GYC JUBILEUMSFOND

Fonden instiftades 2016 tack vare en donation från Claes E. Jacobsson och andra GYC medlemmar. Tanken är att fonden skall användas för att stötta och utveckla duktiga unga seglare på västkusten till att ta steget upp i den översta eliten.

Stöttningen från GYC kan ske över ett eller flera år och GYC ’s styrelse ställer större krav på en sportslig plan och återkoppling kommer att krävas av stipendiaterna. Stipendiets storlek bestäms av styrelsen.


GYC UNGDOMSSTIPENDIE

Stipendiet ska tilldelas ”lovande seglarungdom under 16år”. Stipendiets storlek bestäms av GYC ‘s styrelse och har tidigare år varit 5000 kr.

Ansökan till samtliga stipendier och priser ska vara gjorda till Göteborgs Yacht Club

senast den 1 april per e-post till tesswolgast@hotmail.com

Med seglarhälsningar Göteborgs Yacht Club

Genom Theres Wolgast