Nominera till 2024 års stipendier

GÖTEBORGS YACHT CLUBS STIPENDIER 2024

GYC har under många år delat ut stipendier till duktiga och lovande seglare inom bankappseglingen.

Inför 2024 så är det följande stipendier som kommer att delas ut och ni är välkomna med förslag på lämpliga kandidater. Vi vill gärna ha en kort beskrivning av den sökandes meriter och bakgrund samt en mer personlig reflektion om varför den sökande skall få ett av stipendierna från GYC.

GYC JUBILEUMSFOND

Fonden instiftades 2016 tack vare en donation från Claes E. Jacobsson och andra GYC medlemmar. Tanken är att fonden skall användas för att stötta och utveckla duktiga unga seglare på västkusten till att ta steget upp i den översta eliten.

Stöttningen från GYC kan ske över ett eller flera år och GYC ’s styrelse ställer större krav på en sportslig plan och återkoppling kommer att krävas av stipendiaterna. Stipendiets storlek bestäms av styrelsen.

GYC UNGDOMSSTIPENDIE

Stipendiet ska tilldelas ”lovande seglarungdom under 16år”. Stipendiets storlek bestäms av GYC ‘s styrelse och har tidigare år varit 5000 kr.

Ansökan till samtliga stipendier och priser ska vara gjorda till Göteborgs Yacht Club

senast den 1 april per e-post till tesswolgast@hotmail.com

Med seglarhälsningar Göteborgs Yacht Club

Genom Theres Wolgast

Höstmötet 2023

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande; Rasmus Bergström och mötessekreterare; Sandra Lenving Lundh.
 3. Fastställande av dagordning – samt tillägg av övrig fråga.
 4. Mötet stadgeenligt utlyst, enl stadgarna minst 8 dagar före mötet. Inbjudan gick ut 3/10
 5. Val ordförande för 2024, Rasmus Bergström
 6. Val av övriga styrelsemedlemmar – alla sitter kvar 2024, Theres Wolgast, Philip Blanco, Sandra Lenving Lundh, Lars Unger och Lars Bengtsson
  6b, Val av revisorer – omval Uno Söderlund, Caj Britschgi
 7. Valberedningen representerades av Thomas Moss. Thomas är sammankallande.
 8. Avgående styrelsemedlemmar – samtliga i i styrelsen är kvar över 2024
 9. Medlemsavgift för 2024 – 350 kr och är oförändrad inför 2024.
 10. Utdelande av Yachtsman of the Year – även i år utnämner vi Rebecca Netzler för sina framgångar under 2024 tillsammans Vilma Bobeck. Hon är bl a nominerade till Rolex Yachtsman of the Year
 11. Övriga medlemmars framgångar omnämndes; Nils Bjerkås; Vinnare Match Cup Sweden och åker till Kina i december för VM-final. Team Wings, Vinnare av KDY Match Cup samt totalvinnare av hela touren. Ingvar Hansson, invald i Hall of Fame.
 12. Theres gjorde en kort resumé av våra stipendiaters framgångar.

Övrigt;
Kort info kring GKSS Paris Night, helkväll 16/11 för att sponsra våra OS seglare.

Föryngring av våra medlemmar – Hur gör vi? Vad vill vi? Hur ser utbudet ut? Hur attraherar vi de yngre medlemmarna?

Styrelsen jobbar vidare med förslag framåt. Uppmaning också till våra medlemmar att komma med förslag.

Mötets avslutande

//Sandra Lenving Lundh

Vårmötet 2023

Protokoll Göteborgs Yacht Club, Vårmöte 27/4, GKSS / Seglarkrogen

 • Mötets öppnande
 • Till ordförande och sekreterare valdes Rasmus Bergström resp Sandra Lenving Lundh
 • Faställande av dagordning – OK
 • Mötes behöriga utlysande – via mail per den 13/3, enl stadgarna

Verksamhetsberättelse 2022.

2022 fick en rivstart efter pandemin, med flertalet styrelsemöten för att planera och genomföra årets aktiviteter.

Vårmötet 21/4 på GKSS / Seglarkrogen var välbesökt. Där fick vi också ta del av en mycket uppskattad presentation av Pelle Pettersson som berättade väl valda delar ur hans mycket innehållsrika liv

Den sedvanliga lunchen på Grand Marstrand, hölls i samband med Match Cup. Fin-fin start med ett uppskattat mingel i härligt solsken och många glada ansikten. Lars Unger, som avgående ordförande höll ett mycket trevlig tal.

Höstmötet 20/10 även det hölls på GKSS / Seglarkrogen. Förutom mötesförhandlingen fick vi lyssna till Kyle Langford som höll en mycket inspirerande presentation om sitt liv som synnerligen meriterad professionell seglare.

I övrigt kan noteras flertalet styrelsemöten, både digitalt och med närvaro på plats.

Ang GYC,s  ekonomi; I balans lika tidigare, dock ett litet underskott pga stipendieutdelning.

 • Revisionsberättelse föredrogs av Uno Söderlund
 • Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2022
 • Val av revisorer; Uno Söderlund och Cai Britschgi
 • Utdelning av stipendier;

GYC Ungdomstipendie;
2.500 Leo Florén

2.500 Nils Amundin

GYC Jubileumsfond;

2.500 Julia Henriksson

2.500 Klara Johansson

2.500 Erik Saméus

GYC Förtjänstecken – inget att dela ut – återkommer till Höstmötet

 • Inval av nya medlemmar – då vi har som policy att presumtiva medlemmar ska vara närvarande, blev 3 föreslagna personer inte kvalificerade. Dessa kommer att få inbjudan till Höstmötet.

Dan Knape – invald enl enhälligt beslut.

 • Info kring lunchen på Marstrand 7/7, separat inbjudan kommer inom kort.

Övrigt;

3 generationer Americas Cup
Anna-Lena Elled, höll i taktpinnen och modererade de tre generationerna; Senioren Pelle Pettersson, Medelålders Magnus Augustsson och Ungdomsrepresentanten Björn Johansson, på ett föredömligt sätt.

Till detta, god mat och dryck och ett härligt sorl från ett 75-tal närvarande.

En mycket trevlig intressant och givande kväll genomgående.

 • Mötets avslutande