Seglarkrogen, Långedrag

 • 1. Mötets öppnandes av ordförande Lars Unger.
 • 2. Lars Unger valdes till  ordförande och Annika Gard till sekreterare för mötet.
 • 3. Dagordningen fastställdes.
 • 4. Mötets stadgeenliga utlysande: Alla medlemmar mailades ”Save the Date” den 14 september och Inbjudan mailades den 10 oktober.
 • 5. Rasmus Bergström valdes till ordförande, för 1 år, 2023.
 • 6. Val av övriga styrelsemedlemmar: Inga nya styrelsemedlemmar valdes in.
 • 7.  Valberedningen för 2023–24 (2 år): Annie Wennergren, Linnéa Wennergren och Thomas Moss valdes för 2 år.
 • 8. Avgående styrelsemedlemmar: Lars Unger avgår som ordförande men stannar kvar i styrelsen 1 år. Annika Gard avgår som sekreterare.
 • 9. Fastställande av årsavgift för 2023: Samma avgift som 2022.
 • 10. Inval av nya medlemmar: Stefan Berne, Per Selheden, Gustav Gärdebäck och Kyle Langford valdes enhälligt in av mötet.
 • 11.  Utdelande av GYC Yachtsman of the Year: Rebecca Netzler valdes till klubbens Yachtsman of the Year. Hon var med på länk från Kiel och vandringspriset överlämnas till Rebecca av nye ordföranden, så snart som möjligt.
 •  12. Utdelande av GYC förtjänsttecken: Lars Unger och Annika Gard tilldelades förtjänsttecknet och avtackades med blommor och vin.
 • 13. Säsongens GYC stipendiaters framgångar: Svea Sahlin tidigare Jubileumsstipendiat berättade vad stipendiet betydde för henne och som i år resulterade i guld i junior SM.

  Theres Wolgast sammanfattade årets stipendiaters framgångar. Fyra av tidigare års stipendiater har i år tagit junior SM-guld.
 • 14. Övriga frågor:
  En tyst minut för medlemmar som gått bort under det gångna året. ”Ingen nämnd- ingen glömd”

  Sveriges mest meriterade internationella seglingsledare och GYC medlem, Göran Petersson, har valts in som medlem nummer 15 i Svensk Seglings Hall of Fame.

  Christer Båth erhöll det nyinstiftade Pelle Pettersons Hederspris.

  Seldén Mast levererade kalendrar till medlemmarna på mötet.
 • 15. Mötet avslutades.

Långedrag 2022-10-20

Ordförande: Lars Unger                                                    Sekreterare: Annika Gard