Protokoll Göteborgs Yacht Club, Vårmöte 27/4, GKSS / Seglarkrogen

 • Mötets öppnande
 • Till ordförande och sekreterare valdes Rasmus Bergström resp Sandra Lenving Lundh
 • Faställande av dagordning – OK
 • Mötes behöriga utlysande – via mail per den 13/3, enl stadgarna

Verksamhetsberättelse 2022.

2022 fick en rivstart efter pandemin, med flertalet styrelsemöten för att planera och genomföra årets aktiviteter.

Vårmötet 21/4 på GKSS / Seglarkrogen var välbesökt. Där fick vi också ta del av en mycket uppskattad presentation av Pelle Pettersson som berättade väl valda delar ur hans mycket innehållsrika liv

Den sedvanliga lunchen på Grand Marstrand, hölls i samband med Match Cup. Fin-fin start med ett uppskattat mingel i härligt solsken och många glada ansikten. Lars Unger, som avgående ordförande höll ett mycket trevlig tal.

Höstmötet 20/10 även det hölls på GKSS / Seglarkrogen. Förutom mötesförhandlingen fick vi lyssna till Kyle Langford som höll en mycket inspirerande presentation om sitt liv som synnerligen meriterad professionell seglare.

I övrigt kan noteras flertalet styrelsemöten, både digitalt och med närvaro på plats.

Ang GYC,s  ekonomi; I balans lika tidigare, dock ett litet underskott pga stipendieutdelning.

 • Revisionsberättelse föredrogs av Uno Söderlund
 • Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2022
 • Val av revisorer; Uno Söderlund och Cai Britschgi
 • Utdelning av stipendier;

GYC Ungdomstipendie;
2.500 Leo Florén

2.500 Nils Amundin

GYC Jubileumsfond;

2.500 Julia Henriksson

2.500 Klara Johansson

2.500 Erik Saméus

GYC Förtjänstecken – inget att dela ut – återkommer till Höstmötet

 • Inval av nya medlemmar – då vi har som policy att presumtiva medlemmar ska vara närvarande, blev 3 föreslagna personer inte kvalificerade. Dessa kommer att få inbjudan till Höstmötet.

Dan Knape – invald enl enhälligt beslut.

 • Info kring lunchen på Marstrand 7/7, separat inbjudan kommer inom kort.

Övrigt;

3 generationer Americas Cup
Anna-Lena Elled, höll i taktpinnen och modererade de tre generationerna; Senioren Pelle Pettersson, Medelålders Magnus Augustsson och Ungdomsrepresentanten Björn Johansson, på ett föredömligt sätt.

Till detta, god mat och dryck och ett härligt sorl från ett 75-tal närvarande.

En mycket trevlig intressant och givande kväll genomgående.

 • Mötets avslutande