1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande; Rasmus Bergström och mötessekreterare; Sandra Lenving Lundh.
 3. Fastställande av dagordning – samt tillägg av övrig fråga.
 4. Mötet stadgeenligt utlyst, enl stadgarna minst 8 dagar före mötet. Inbjudan gick ut 3/10
 5. Val ordförande för 2024, Rasmus Bergström
 6. Val av övriga styrelsemedlemmar – alla sitter kvar 2024, Theres Wolgast, Philip Blanco, Sandra Lenving Lundh, Lars Unger och Lars Bengtsson
  6b, Val av revisorer – omval Uno Söderlund, Caj Britschgi
 7. Valberedningen representerades av Thomas Moss. Thomas är sammankallande.
 8. Avgående styrelsemedlemmar – samtliga i i styrelsen är kvar över 2024
 9. Medlemsavgift för 2024 – 350 kr och är oförändrad inför 2024.
 10. Utdelande av Yachtsman of the Year – även i år utnämner vi Rebecca Netzler för sina framgångar under 2024 tillsammans Vilma Bobeck. Hon är bl a nominerade till Rolex Yachtsman of the Year
 11. Övriga medlemmars framgångar omnämndes; Nils Bjerkås; Vinnare Match Cup Sweden och åker till Kina i december för VM-final. Team Wings, Vinnare av KDY Match Cup samt totalvinnare av hela touren. Ingvar Hansson, invald i Hall of Fame.
 12. Theres gjorde en kort resumé av våra stipendiaters framgångar.

Övrigt;
Kort info kring GKSS Paris Night, helkväll 16/11 för att sponsra våra OS seglare.

Föryngring av våra medlemmar – Hur gör vi? Vad vill vi? Hur ser utbudet ut? Hur attraherar vi de yngre medlemmarna?

Styrelsen jobbar vidare med förslag framåt. Uppmaning också till våra medlemmar att komma med förslag.

Mötets avslutande

//Sandra Lenving Lundh