GYC Golfen, 11 september

Måndagen den 11 September 2017 på Göteborgs GK (Hovås)

Samling i klubbhuset kl. 13:30.

1:a utslag kl. 14:10

Prisutdelning efter tävlingen. Ta gärna med något till prisbordet.

Vi har begränsat antal starttider så först till kvarn gäller!

Anmäl dig senast den 4 september med ditt golf-id till; peter@kolni.com

Protokoll Vårmötet 2017

Göteborgs Yacht Club – PROTOKOLL VÅRMÖTE – 2017-04-20, på Seglarkrogen Långedrag

§1. Mötet öppnades av ordföranden, Lars Unger

§2. Till mötets ordförande valdes Lars Unger och till sekreterare Annika Gard

§3. Dagordningen fastställdes.

§4. Mötets stadgeenliga utlysande.
Till mötet hade alla GYC medlemmar inbjudits med brev ca en månad innan vårmötet.
En påminnelse mailades ut till alla medlemmar med e-mailadress en vecka innan och dagen innan mötet.

§5. Verksamhetsberättelse för 2016.
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände den enhälligt.

§5B. Ekonomi
Anders Halvor, kassör, gick igenom klubbens ekonomi efter allt firande under jubileumsåret och sammanfattade att klubbens ekonomi är god.

§6. Revisionsberättelse
Uno Söderlund läste upp revisionsberättelsen och mötet godkände den enhälligt.

§7. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§8. Val av revisorer för 1 år.
Uno Söderlund och Caj Britschgi valdes för ytterligare 1 år.

§9. Utdelande av Kjell Adamssons minnespris.
Bröderna Rasmus & Lukas Lindström fick diplom och 2500: – vardera.

§10. Utdelande av Janne Berglöws minnespris – vandringspokal.
Kimon Sfiris mottog vandringspokalen som överräcktes av förra årets pristagare Daniel Birgmark.

§11. Utdelande av Ungdomsstipendiet.
Delas inte ut 2017, enligt beslut på Styrelsemöte 2017-02-06

§12. Utdelande av Jubileumsfonden.
Klara Wester & Rebecca Netzler, Emil Bengtsson och Simon Alm får 2500: – var (år 2).
Klara var på plats och berättade om hennes och Rebeccas framgångar under det gångna året.
Lotta Handmark mottog diplom och 2500: – ur Jubileumsfonden (år 1).

§13.Säsongens GYC Stipendiaters framgångar.
Alltefter vi får in seglarnas framgångar mailar vi ut dem till våra medlemmar.

§ 14. Utdelande av GYC förtjänsttecken
Johan Barne tilldelades GYC pin med ”krull” för hans arbete med hemsidan.

§15. Inval av nya medlemmar: Emelie Lindström, My Karlsten Sfiris, Stefan Nordström och Victor Bergström.
Ordföranden läst upp deras utmärkta meriter och mötet beslutade att alla skulle väljas in.
De nya medlemmarna fick varsin pin, klistermärke och ”När skönheten kom” och hälsades välkomna av ordföranden.

§ 16. GYC 100-års jubileum – Jubileumsskrift
Ett utkast av Jubileumsskriften presenterades och medlemmarna erbjöds att sponsra tryckkostnaden med 1000: – och i gengäld få sitt företags logga i Jubileumsskriften.

§ 17. Match Cup Lunch Marstrand
Lunchen kommer att vara den 7 juli, klockan 14.00, på Grands veranda.

§ 18. Women’s Match Lysekil
Vi återkommer med eventuellt arrangemang.

§ 19. GYC kollektion och standertar
GYC kollektionen och flaggor såldes på plats.

§ 20. Övriga frågor.
Valberedningen: Anna Holmdahl-White avgår och Annie & Linnea Wennergren tillträder.

§ 21 Mötet avslutades.