PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2022-10-20

Seglarkrogen, Långedrag

 • 1. Mötets öppnandes av ordförande Lars Unger.
 • 2. Lars Unger valdes till  ordförande och Annika Gard till sekreterare för mötet.
 • 3. Dagordningen fastställdes.
 • 4. Mötets stadgeenliga utlysande: Alla medlemmar mailades ”Save the Date” den 14 september och Inbjudan mailades den 10 oktober.
 • 5. Rasmus Bergström valdes till ordförande, för 1 år, 2023.
 • 6. Val av övriga styrelsemedlemmar: Inga nya styrelsemedlemmar valdes in.
 • 7.  Valberedningen för 2023–24 (2 år): Annie Wennergren, Linnéa Wennergren och Thomas Moss valdes för 2 år.
 • 8. Avgående styrelsemedlemmar: Lars Unger avgår som ordförande men stannar kvar i styrelsen 1 år. Annika Gard avgår som sekreterare.
 • 9. Fastställande av årsavgift för 2023: Samma avgift som 2022.
 • 10. Inval av nya medlemmar: Stefan Berne, Per Selheden, Gustav Gärdebäck och Kyle Langford valdes enhälligt in av mötet.
 • 11.  Utdelande av GYC Yachtsman of the Year: Rebecca Netzler valdes till klubbens Yachtsman of the Year. Hon var med på länk från Kiel och vandringspriset överlämnas till Rebecca av nye ordföranden, så snart som möjligt.
 •  12. Utdelande av GYC förtjänsttecken: Lars Unger och Annika Gard tilldelades förtjänsttecknet och avtackades med blommor och vin.
 • 13. Säsongens GYC stipendiaters framgångar: Svea Sahlin tidigare Jubileumsstipendiat berättade vad stipendiet betydde för henne och som i år resulterade i guld i junior SM.

  Theres Wolgast sammanfattade årets stipendiaters framgångar. Fyra av tidigare års stipendiater har i år tagit junior SM-guld.
 • 14. Övriga frågor:
  En tyst minut för medlemmar som gått bort under det gångna året. ”Ingen nämnd- ingen glömd”

  Sveriges mest meriterade internationella seglingsledare och GYC medlem, Göran Petersson, har valts in som medlem nummer 15 i Svensk Seglings Hall of Fame.

  Christer Båth erhöll det nyinstiftade Pelle Pettersons Hederspris.

  Seldén Mast levererade kalendrar till medlemmarna på mötet.
 • 15. Mötet avslutades.

Långedrag 2022-10-20

Ordförande: Lars Unger                                                    Sekreterare: Annika Gard

Framgångar bland stipendiater på JSM

När JSM avgjordes i Västerås 2022 lyckades fyra av Göteborgs Yacht Clubs stipendiater vinna guld. Filippa Boman, Svea Sahlin, Annie Hinton och Jonathan Llado.

Det var ett JSM med över 300 deltagare och de fick känna på och tampas i alla olika vindstyrkor. Isabelle Lindsten som är kappseglingsansvarig på Svenska Seglarförbundet sammanfattade seglarna prestationer så här: – De som vunnit JSM har verkligen visat att de behärskar alla förhållande. Vi har haft mycket hårda vindar, mellanvindar och lätta vindar. Det är helt fantastiskt. Ibland på våra regattor har vi en sorts vind. Här måste de som vinner kunna segla i alla vindar. Det ger oss verkligen välförtjänta segrare.

Väldigt glädjande för oss i GYC att tre av de senaste årens stipendiater visar upp framgång som dessa och hämna överst på pallen på JSM! Vi önskar de ett stort grattis ifrån oss!

Filippa Boman, E-jolle tjej

Jonathan Llado, E-jolle kille

Svea Sahlin, ILCA 6 tjej

Annie Hinton, Optimist tjej

Protokoll Vårmöte 2022

Klockan 18.00 Seglarkrogen, Långedrag

1. Mötet öppnandes av ordförande Lars Unger

2. Lars Unger valdes till ordförande och Annika Gard som sekreterare för mötet.

3. Dagordningen fastställdes.

4. Mötets stadgeenliga utlysande. Alla medlemmar mailades ”Save the Date” den 25/2. Den 10/4 mailades Inbjudan och den 15/4 mailades en påminnelse.

5. Verksamhetsberättelse för 2021
Lars Unger föredrog Verksamhetsberättelsen muntligen. Under 2021 hade vi Marstrandslunch 7/7 och Höstmötet. I övrigt ingen mer aktivitet pga. pandemin.

6. Revisionsberättelse. Lars Unger läste upp Revisionsberättelsen som upprättats av våra revisorer Caj Britschgi och Uno Söderlund.

7.  Mötet gav Styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

8. Caj Britschgi och Uno Söderlund valdes till revisorer för ytterligare 1 år.

9. Utdelande av Janne Berglöws minnespris – vandringspokal. Pokalen får vila hos Karin Koritz ytterligare 1 år till 2023.

10.  Utdelande av Ungdomsstipendiet: Annie Hinton  fick 2500:- i Stipendium för sina utmärkta insatser.

11. Utdelande av Jubileumsfonden: Erik Saméus och Filippa Boman fick vardera 2500:- för 2022 och kommer att få 2500:- även 2023.

12. Utdelande av GYC förtjänsttecken – inga förtjänsttecken utdelades.

13. Inval av nya medlemmar- Inga nya medlemmar valdes in.

14. GYC lunch under GKSS Match-Cup Sweden i Marstrand kommer att hållas den 8 juli kl 13:00, på Tenan, Grand. Då är också respektive välkomna.
Inbjudan kommer att mailas under vecka 17.

15. Övriga frågor:

Lars Bengtsson, vår nye kassör, informerade om det nya medlemsregistret och de problem som hade uppstått i samband med utskick av medlemsavgifter.

Sandra Lenving Lundh, klubbmästare, berättade om att vi tar fram nya Pelle P pikétröjor, som medlemmar kan beställa. Mail med detaljer skickas ut så snart som möjligt.

16. Mötet avslutades.