Vårmötet 2023

Protokoll Göteborgs Yacht Club, Vårmöte 27/4, GKSS / Seglarkrogen

 • Mötets öppnande
 • Till ordförande och sekreterare valdes Rasmus Bergström resp Sandra Lenving Lundh
 • Faställande av dagordning – OK
 • Mötes behöriga utlysande – via mail per den 13/3, enl stadgarna

Verksamhetsberättelse 2022.

2022 fick en rivstart efter pandemin, med flertalet styrelsemöten för att planera och genomföra årets aktiviteter.

Vårmötet 21/4 på GKSS / Seglarkrogen var välbesökt. Där fick vi också ta del av en mycket uppskattad presentation av Pelle Pettersson som berättade väl valda delar ur hans mycket innehållsrika liv

Den sedvanliga lunchen på Grand Marstrand, hölls i samband med Match Cup. Fin-fin start med ett uppskattat mingel i härligt solsken och många glada ansikten. Lars Unger, som avgående ordförande höll ett mycket trevlig tal.

Höstmötet 20/10 även det hölls på GKSS / Seglarkrogen. Förutom mötesförhandlingen fick vi lyssna till Kyle Langford som höll en mycket inspirerande presentation om sitt liv som synnerligen meriterad professionell seglare.

I övrigt kan noteras flertalet styrelsemöten, både digitalt och med närvaro på plats.

Ang GYC,s  ekonomi; I balans lika tidigare, dock ett litet underskott pga stipendieutdelning.

 • Revisionsberättelse föredrogs av Uno Söderlund
 • Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2022
 • Val av revisorer; Uno Söderlund och Cai Britschgi
 • Utdelning av stipendier;

GYC Ungdomstipendie;
2.500 Leo Florén

2.500 Nils Amundin

GYC Jubileumsfond;

2.500 Julia Henriksson

2.500 Klara Johansson

2.500 Erik Saméus

GYC Förtjänstecken – inget att dela ut – återkommer till Höstmötet

 • Inval av nya medlemmar – då vi har som policy att presumtiva medlemmar ska vara närvarande, blev 3 föreslagna personer inte kvalificerade. Dessa kommer att få inbjudan till Höstmötet.

Dan Knape – invald enl enhälligt beslut.

 • Info kring lunchen på Marstrand 7/7, separat inbjudan kommer inom kort.

Övrigt;

3 generationer Americas Cup
Anna-Lena Elled, höll i taktpinnen och modererade de tre generationerna; Senioren Pelle Pettersson, Medelålders Magnus Augustsson och Ungdomsrepresentanten Björn Johansson, på ett föredömligt sätt.

Till detta, god mat och dryck och ett härligt sorl från ett 75-tal närvarande.

En mycket trevlig intressant och givande kväll genomgående.

 • Mötets avslutande

Nominera till årets stipendieutdelningar

GYC

GYC har under många år delat ut stipendier till duktiga och lovande seglare inom bankappseglingen.

Inför 2023 så är det följande stipendier som kommer att delas ut och ni är välkomna med förslag på lämpliga kandidater. Vi vill gärna ha en kort beskrivning av den sökandes meriter och bakgrund samt en mer personlig reflektion om varför den sökande skall få ett av stipendierna från GYC.


GYC JUBILEUMSFOND

Fonden instiftades 2016 tack vare en donation från Claes E. Jacobsson och andra GYC medlemmar. Tanken är att fonden skall användas för att stötta och utveckla duktiga unga seglare på västkusten till att ta steget upp i den översta eliten.

Stöttningen från GYC kan ske över ett eller flera år och GYC ’s styrelse ställer större krav på en sportslig plan och återkoppling kommer att krävas av stipendiaterna. Stipendiets storlek bestäms av styrelsen.


GYC UNGDOMSSTIPENDIE

Stipendiet ska tilldelas ”lovande seglarungdom under 16år”. Stipendiets storlek bestäms av GYC ‘s styrelse och har tidigare år varit 5000 kr.

Ansökan till samtliga stipendier och priser ska vara gjorda till Göteborgs Yacht Club

senast den 1 april per e-post till tesswolgast@hotmail.com

Med seglarhälsningar Göteborgs Yacht Club

Genom Theres Wolgast

PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2022-10-20

Seglarkrogen, Långedrag

 • 1. Mötets öppnandes av ordförande Lars Unger.
 • 2. Lars Unger valdes till  ordförande och Annika Gard till sekreterare för mötet.
 • 3. Dagordningen fastställdes.
 • 4. Mötets stadgeenliga utlysande: Alla medlemmar mailades ”Save the Date” den 14 september och Inbjudan mailades den 10 oktober.
 • 5. Rasmus Bergström valdes till ordförande, för 1 år, 2023.
 • 6. Val av övriga styrelsemedlemmar: Inga nya styrelsemedlemmar valdes in.
 • 7.  Valberedningen för 2023–24 (2 år): Annie Wennergren, Linnéa Wennergren och Thomas Moss valdes för 2 år.
 • 8. Avgående styrelsemedlemmar: Lars Unger avgår som ordförande men stannar kvar i styrelsen 1 år. Annika Gard avgår som sekreterare.
 • 9. Fastställande av årsavgift för 2023: Samma avgift som 2022.
 • 10. Inval av nya medlemmar: Stefan Berne, Per Selheden, Gustav Gärdebäck och Kyle Langford valdes enhälligt in av mötet.
 • 11.  Utdelande av GYC Yachtsman of the Year: Rebecca Netzler valdes till klubbens Yachtsman of the Year. Hon var med på länk från Kiel och vandringspriset överlämnas till Rebecca av nye ordföranden, så snart som möjligt.
 •  12. Utdelande av GYC förtjänsttecken: Lars Unger och Annika Gard tilldelades förtjänsttecknet och avtackades med blommor och vin.
 • 13. Säsongens GYC stipendiaters framgångar: Svea Sahlin tidigare Jubileumsstipendiat berättade vad stipendiet betydde för henne och som i år resulterade i guld i junior SM.

  Theres Wolgast sammanfattade årets stipendiaters framgångar. Fyra av tidigare års stipendiater har i år tagit junior SM-guld.
 • 14. Övriga frågor:
  En tyst minut för medlemmar som gått bort under det gångna året. ”Ingen nämnd- ingen glömd”

  Sveriges mest meriterade internationella seglingsledare och GYC medlem, Göran Petersson, har valts in som medlem nummer 15 i Svensk Seglings Hall of Fame.

  Christer Båth erhöll det nyinstiftade Pelle Pettersons Hederspris.

  Seldén Mast levererade kalendrar till medlemmarna på mötet.
 • 15. Mötet avslutades.

Långedrag 2022-10-20

Ordförande: Lars Unger                                                    Sekreterare: Annika Gard