PROTOKOLL GÖTEBORGS YACHT CLUB
2004-01-13

 

 

Plats Restaurang Tvåkanten kl. 12.00

Närvarande Magnus Larsson ML
Bertil Thörner BT
Roger Örn RÖ
Margareta Carlsson MC

Delges Närvarande samt
Klas Jacobson KJ
Sven-Åke Thorsén SÅT

Styrelsemöte

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Roger Örn

 

§2 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

 

§3 Ungdomsstipendium
Kommer ej att utdelas i år p g a för lite intresse från klubbarna. Förslag att utskick till klubbarna bör ske tidigare då resultat o dyl är mer aktuellt.

 

§4 Båtmässan utskick
Vi får låna bassängen den 4/2 kl. 20.00-21.00. Utskicket bör ske i början på vecka 4 och kan även inkluderar en sammanfattning av statusen på OS-seglarna skriven av Per Wennersten (om denna hinner komma i tid).
Styrelsen samlas ca 19.30 vid bassängkanten.

 

§5 Vårmötet
Förslag:
– Volvo Ocean Race; Roger har haft kontakt med Anders Lövgren på Volvo.
Ytterligare förslag och idéer på aktiviteter till Båtmässan.

Förslag till höstmöte:
– Polyrope med OS-seglare, hur gick det och varför osv.

 

§6 Nya medlemmar
Förslag på nya medlemmar presenterades. Följande personer är föreslagna till styrelsen:

  • Johan Molund (Roger Örn)
  • Janne Bengtsson (Kreder)
  • Janne Utbult (Roger Örn)
  • Peter Kopp (Klas)
  • Elin Åderman
  • Jenny Axhede
  • Anna-Karin Öjerskog

 

§7 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

 

§8 Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordförande

 

 

Vid protokollet

Margareta Carlsson

Justeras

Roger Örn