Dags att nominera till årets stipendier

      Göteborgs Yacht Club’s stipendier 2019       

Göteborgs Yacht Club (GYC) uppstod ur Aeolus Segeljaktklubb som bildades 13 oktober 1916. I klubbens stadgar framgår att vår uppgift är att verka för kappseglingssportens utveckling och då i synnerhet bankappsegling samt att vara ett lokalt forum härför.

GYC har under många år delat ut stipendier till duktiga och lovande seglare inom bankappseglingen. Under senare år har också andra stipendier tillkommit som ger fler möjligheter till stöd från klubben.

Inför 2019 så är det följande stipendier som kommer att delas ut och ni är välkomna med förslag på lämpliga kandidater. Vi vill gärna ha en kort beskrivning av den sökandes meriter och bakgrund samt en mer personlig reflektion om varför den sökande skall få ett av stipendierna från GYC.

GYC JUBILEUMSFOND

Fonden instiftades 2016 tack vare en donation från Claes E. Jacobsson och andra GYC medlemmar. Tanken är att fonden skall användas för att stötta och utveckla duktiga unga seglare på västkusten till att ta steget upp i den översta eliten.

Stöttningen från GYC kan ske över ett eller flera år och GYC ’s styrelse ställer större krav på en sportslig plan och återkoppling kommer att krävas av stipendiaterna. Stipendiets storlek bestäms av styrelsen.

 

GYC UNGDOMSSTIPENDIE

Stipendiet ska tilldelas ”lovande seglarungdom under 16år”. Stipendiets storlek bestäms av GYC ‘s styrelse och har tidigare år varit 5000 kr.

 

KJELL ADAMSSONS MINNESPRIS – ”FAIR SAIL”

Priset tilldelas seglare, ledare eller funktionär som varit ett föredöme för sin omgivning i allmänhet och för yngre i synnerhet. Här finns ingen åldersgräns uppåt. Stipendiet är på 5000 kr.

Ansökan till samtliga stipendier och priser ska vara gjorda till Göteborgs Yacht Club

senast den 1 april.

 

Brevansökan skickas till: Theres Wolgast

Kärralundsgatan 31

416 56 Göteborg

 

Mail skickas till: tesswolgast@hotmail.com

Inbjudan Höstmöte 14 november

HÖSTMÖTE

Onsdagen 14 november 2018 kl. 18.00 Seglarkrogen, GKSS
På Seglarkrogen står buffén framdukad och du väljer vad du vill dricka till. Seglarkrogen har denna kväll öppet speciellt för oss, så passa på att umgås med nya och gamla seglarkompisar både före och efter programpunkterna.

PROGRAM

• HÖSTMÖTE med sedvanlig mötesförhandling och inval av nya medlemmar
• GYC Yachtsman of the Year 2018
• Årets kvinnliga seglare – Reimerspokalen – Klara Wester/Rebecca Netzler, GKSS
• Christoph Rassy – föreläser om sitt liv som seglare och båtbyggare
• Mat, dryck & mingel – buffé med öl, vin eller något annat, ingår i priset

VÄLKOMNA TILL EN UNDERHÅLLANDE GYC KVÄLL!
STYRELSEN GYC

Anmälan: Betalning till Bankgiro: 703–8367 eller Swish: 0708 773635 av mat & dryck, 250: – senast 5/11 Anmälan är bindande
—————————————-
Information: Sandra Lenving Lundh 0708-77 36 35, sandra.lenvinglundh@gmail.com Annika Gard 0704-83 36 72, gard.annika@gmail.com