Category Archives

6 Articles

Protokoll Vårmötet 2017

Göteborgs Yacht Club – PROTOKOLL VÅRMÖTE – 2017-04-20, på Seglarkrogen Långedrag

§1. Mötet öppnades av ordföranden, Lars Unger

§2. Till mötets ordförande valdes Lars Unger och till sekreterare Annika Gard

§3. Dagordningen fastställdes.

§4. Mötets stadgeenliga utlysande.
Till mötet hade alla GYC medlemmar inbjudits med brev ca en månad innan vårmötet.
En påminnelse mailades ut till alla medlemmar med e-mailadress en vecka innan och dagen innan mötet.

§5. Verksamhetsberättelse för 2016.
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och mötet godkände den enhälligt.

§5B. Ekonomi
Anders Halvor, kassör, gick igenom klubbens ekonomi efter allt firande under jubileumsåret och sammanfattade att klubbens ekonomi är god.

§6. Revisionsberättelse
Uno Söderlund läste upp revisionsberättelsen och mötet godkände den enhälligt.

§7. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§8. Val av revisorer för 1 år.
Uno Söderlund och Caj Britschgi valdes för ytterligare 1 år.

§9. Utdelande av Kjell Adamssons minnespris.
Bröderna Rasmus & Lukas Lindström fick diplom och 2500: – vardera.

§10. Utdelande av Janne Berglöws minnespris – vandringspokal.
Kimon Sfiris mottog vandringspokalen som överräcktes av förra årets pristagare Daniel Birgmark.

§11. Utdelande av Ungdomsstipendiet.
Delas inte ut 2017, enligt beslut på Styrelsemöte 2017-02-06

§12. Utdelande av Jubileumsfonden.
Klara Wester & Rebecca Netzler, Emil Bengtsson och Simon Alm får 2500: – var (år 2).
Klara var på plats och berättade om hennes och Rebeccas framgångar under det gångna året.
Lotta Handmark mottog diplom och 2500: – ur Jubileumsfonden (år 1).

§13.Säsongens GYC Stipendiaters framgångar.
Alltefter vi får in seglarnas framgångar mailar vi ut dem till våra medlemmar.

§ 14. Utdelande av GYC förtjänsttecken
Johan Barne tilldelades GYC pin med ”krull” för hans arbete med hemsidan.

§15. Inval av nya medlemmar: Emelie Lindström, My Karlsten Sfiris, Stefan Nordström och Victor Bergström.
Ordföranden läst upp deras utmärkta meriter och mötet beslutade att alla skulle väljas in.
De nya medlemmarna fick varsin pin, klistermärke och ”När skönheten kom” och hälsades välkomna av ordföranden.

§ 16. GYC 100-års jubileum – Jubileumsskrift
Ett utkast av Jubileumsskriften presenterades och medlemmarna erbjöds att sponsra tryckkostnaden med 1000: – och i gengäld få sitt företags logga i Jubileumsskriften.

§ 17. Match Cup Lunch Marstrand
Lunchen kommer att vara den 7 juli, klockan 14.00, på Grands veranda.

§ 18. Women’s Match Lysekil
Vi återkommer med eventuellt arrangemang.

§ 19. GYC kollektion och standertar
GYC kollektionen och flaggor såldes på plats.

§ 20. Övriga frågor.
Valberedningen: Anna Holmdahl-White avgår och Annie & Linnea Wennergren tillträder.

§ 21 Mötet avslutades.

Sommarens aktiviteter

INBJUDAN
Match Cup lunch på Marstrand
Fredagen den 7 juli 2017

Vi intar lunchen på Grands veranda, klockan 14.00. Respektive är varmt välkomna men inga externa gäster.
Lunchen kostar 250: – per person, dryck till maten står klubben för.
Inbetalning till GYC bankgiro 703–8367 eller Swish: 0708 773635, senast fredagen den 30 juni.
Kom ihåg att ange namn på inbetalningen. Betalningen är lika med anmälan.

Passa på att ta del av seglingarna som pågår under veckan: www.matchcupsweden.com

________________________________________________________________________________________________________________________

Lysekil Women’s Match den 7 – 12 augusti
När dameliten inom segling väntas till Lysekil får de göra upp i helt nya och toppmoderna tävlingsredskap – moderna Fareast 28R Mer info om seglingarna: www.lysekilwomensmatch.se

________________________________________________________________________________________________________________________

Stöd gärna GYC Jubileumsfond, bankgiro: 703–8367, märk betalningen med ”Jubileumsfonden”

Varmt välkommen till sommarens aktiviteter!

Styrelsen Göteborgs Yacht Club


Övrig information:
Sandra Lenving Lundh – sandra.lenving@aplusa.se, 0708-773635
Annika Gard – gard.annika@gmail.com, 0704-833672

Vårmöte 2017

VÅRMÖTE

Torsdagen den 20 april 2017 kl. 18.00 Seglarkrogen, GKSS

På Seglarkrogen står buffén framdukad och du väljer vad du vill dricka
till. Seglarkrogen har denna kväll öppet speciellt för oss, så passa på att umgås med nya och gamla seglarkompisar både före och efter programpunkterna.

PROGRAM:
VÅRMÖTE med sedvanlig mötesförhandling och utdelning av Stipendier
En marinfotografs spännande liv. Dan Ljungsvik visar bilder och berättar
Volvo Ocean Race 2017/18 – Sven Österberg General Manager på Volvo Event Management, berättar om det kommande racet
Mat, dryck & mingel – buffémed öl, vin eller något annat ingår i priset.

VÄLKOMNA TILL EN UNDERHÅLLANDE GYC KVÄLL!

STYRELSEN GYC

header

Anmälan = betalning,mat&dryck, 225:- senast 13/4
Anmälan är bindande
Bankgiro: 703-8367 eller Swish: 0708773635

Information:
Sandra Lenving Lundh 0708-77 36 35, sandra.lenving@apulsa.se
Annika Gard 0704-83 36 72, gard.annika@gmail.com